.

სიახლეები

მასპინძელი

პროფესორი დავით ფრანგიშვილი

ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრის აკადემიური დირექტორი