ფრანგი
HUB
AK
ნ. გ�ჩეჩილ�ძე 1
მ. ასათიანი
ც.სიხ�რულიძე..
Photo1
Joseph-5245 Nino Library Cropped
photo jpg
photo

ჩირინას ვეტერინარული სადიაგნოსტიკო ლაბორატორია

ევროპის აკადემიის თბილისის ჰაბი, საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი 

მიკრობიოლოგიის საზოგადოებასთან ერთად 

წარმოგიდგენთ

პოპულარული ლექციების სერიას:

საუბრები მიკრობიოლოგიაზე

 ყოველ ოთხშაბათს, 20:00 საათზე, 2022 წლის 2 თებერვლიდან 30 მარტის ჩათვლით

ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევის ცენტრი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

გიორგი ელიავას ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა     და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

გიორგი ელიავას ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა     და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

თსუ - მედიცინის ფაკულტეტი, პარიზის პასტერის ინსტიტუტი 

თსუ - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი